Ny Energi

Beskyt miljøet med grøn energi!

July 2024

Top
energilev-
erandører

1. Vestas
2. Orsted
3.Steeper Energy
4. Danish Renewables
5. Danish Energy Agency
6. Green Hydrogen Systems
7. Cambi
Group A/S
Om os

Beskyt miljøet med grøn energi!

At skifte til en grøn energileverandør er en måde, hvorpå du kan hjælpe med at beskytte miljøet ved at reducere dit CO₂fodaftryk. Mange grønne afgifter er prissat sammen med traditionelle afgifter, så der umiddelbart ingen ekstra omkostninger ved grøn energi. Hos nyenergi.dk har vi sammenlignet danske energiudbydere for at identificere bedste på den grønne arena. Bemærk, at de afgiftspriser som er angivet, er for et årligt forbrug i en typisk dansk husholdning.
Solpanel
Vindmølle

Top energileverandører

Fremgangsmetode:

At forme fremtiden
Atomenergi
Pålideligt energinet

Grøn energi indeholder:

Solenergi
Solenergi opfanget ved hjælp af solceller, der omdanner solvarme til brugbar energi. Som med vindmøller kan solpaneler installeres på tværs af store jordarealer for at skabe solcelleparker. De kan også monteres på taget af individuelle ejendomme.
Tidevandsenergi
Tidevandsenergi produceret af tidevandskraft – rummer en ressource af energi, som vi har mulighed for at omforme og udvinde energi og elektricitet af.
Vindmøller

Vindmøller bruges til at drive generatorer, der leverer elektricitet til elnettet. Vindmølleparker er skabt ud fra installation af turbiner på tværs af hektar landdistrikter og ud for kysten. Vindforholdene i Danmark gør vindenergi til en af ​​de mest oplagte vedvarende energikilder.

Vandkraft
Vandkraft er en vedvarende energikilde, der næsten ikke forårsager nogen udledninger som kan påvirke klimaet og miljøet. Vandkraft skabes ved at udnytte den energi, der bliver skabt af faldende eller strømmende vand, såsom i floder og år. På verdensplan er vandkraft en af ​​de mest udbredte former for vedvarende energi, men i Danmark bidrog vandkraft kun med 0,1 procent af den samlede danske elproduktion i 2015.
Geotermisk

Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand. Man udnytter varmen fra jordens indre til at generere strøm.

Bioenergi

Bioenergi er et miljøvenligt og bæredygtigt alternativ til kul. Mange former for biomasse kan anvendes til energi såsom halm, træ og alger eller husdyrgødning og fedt fra dyr. Mange kraftvarmeværker har omstillet fra fossile brændsler til biomasse, og produktion af biogas er i kraftig vækst.

2050

Danmark skal være uafhængig af de fossile brændsler i 2050

Den danske regering har en ambition om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler – kul, olie og gas i 2050. Det betyder at Danmark skal kunne producere nok vedvarende energi til at dække det samlede danske energiforbrug. Energiforsyningen skal derfor omstilles, så den er baseret på vedvarende energikilder, som sol, vind, biomasse og geotermi. Hvis det lykkes at gennemføre omstillingen, kan det medvirke til at løse forsyningssikkerhed og klimaudfordring – at store udfordringer. 

Reducerer man forbruget af fossile brændsler i energiforsyningen til el, varme, industriel proces og transport vil det naturligt medføre markante reduktioner i de drivhusgasudledninger, der knytter sig til den danske energiproduktion. En omstilling til vedvarende energikilder skal således også ses som et væsentligt bidrag til opfyldelsen af ​​EU’s ambition om at reducere drivhusgasudledningen fra EU med 80-95 pct. i 2050 i forhold til 1990.

0 %↓
FAQ

FAQ om grøn energi

Danske vindmøller på land og til havs producerede i 2020 godt 46 pct. af Danmarks forbrug af elektricitet. Solceller producerede omkring 4 pct.

Solceller er en af ​​de mest populære tidligere indenfor vedvarende og bæredygtig energi. De er også nemmest at implementere i sit hjem.

Olie er et eksempel på udtømmelig ressource, og forskere har vurderet at olien vil være opbrugt i 2050.

From our Blog

News & Article

Hvad er grøn energi?

Grøn varme, grøn energi, vindenergi, biomasse – kært barn har mange navne og de forskellige udtryk flyver om ørerne på én. Grøn energi er i

Læs mere —